O časopisu

O časopisu

Revija za medicinske i tehničke nauke/Journal of Medical and Tehnical Sciences je zvanični recenzirani časopis Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli koji objavljuje uvodnike, stručne i naučne radove, preglede, prethodna naučna i stručna saopštenja, osvrte, pisma uredništvu, prikaze knjiga i druge priloge iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka. Časopis izlazi dva (2) puta godišnje. Članci objavljeni u časopisu su originalni pregledni radovi za čije je eventualno dalje objavljivanje potrebna pismena saglasnost Uređivačkog odbora.

 

Fokus i područje djelovanja/Focus and Scope

 

Cilj izdavanja časopisa Revija za medicinske i tehničke nauke/Journal of Medical and Tehnical Sciences je razmjena naučnih saznanja i promocija medicinskih i tehničkih nauka i prakse u zemlji i regionu. Časopis se bavi temama iz svih oblasti medicinskih i tehničkih nauka i prakse. Naš zajednički cilj je da časopis učinimo prije svega metodološki i tehnički prihvatljivim širem krugu čitaoca i saradnika, te da časopis svojim kvalitetom bude prihvaćen i etabliran u odgovarajućim bazama, koje prepoznaju i evidentiraju ovakvu vrstu časopisa. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama, zahvaljujući kvalitetu i vidljivošću ispuniti očekivane kriterije i na taj način uspješno promovirati misiju Univerziteta.

Revija je zvanični recenzirani časopis Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli. Časopis objavljuje uvodnike, stručne i naučne radove, preglede, prikaze bolesnika, lijekova i metoda, prethodna naučna i stručna saopštenja, osvrte, pisma uredništvu, prikaze knjiga i druge priloge iz domena medicinskih i tehničkih nauka, uz uslov da već nisu u istom obliku objavljeni u drugim časopisima ili knjigama.

Sadržaj iz časopisa se može koristiti u nastavne i istraživačke svrhe, uz potpuno navođenje izvora. Svaka druga upotreba je zabranjena bez pisanog dopuštenja izdavača.

Uz rukopis autor prilaže izjavu o sukobu interesa, izjavu o autorstvu i prenosa autorskih prava. Rukopisi upućeni bez priloženih dokumenata neće biti razmatrani. Radovi se objavljuju prema stavu ili odluci uređivačkog odbora časopisa.
Rukopise najprije procjenjuje uređivački odbor, koji ih šalje najmanje trojici recenzenata anonimno. Pozitivna ocjena dvojice recezenata smatra se prihvatljivom, te omogućava da rad bude objavljen. Svaki upućeni rad dobija svoj broj i oznaku (ID). Autori se trebaju sa registrovanim ID brojem koristiti u svakoj budućoj korespondenciji. Autor kojega su ostali autori imenovali za korespondenciju učestvuje u ime njih u procesu vezanom za publikaciju rada. Rukopisi i ostali dostavljeni materijali se ne vraćaju. Autentičnost radova podliježe provjeri od strane Uredništva, a uz pomoć programa za otkrivanje plagiranja.

 

Sponzorstvo

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla

Maršala Tita 2A 2B