Pismo Urednika

Poštovani čitaoci i saradnici,

 

Pred Vama je novi broj časopisa Revija za medicinske i tehničke nauke/Journal of Medical and Tehnical sciences (Revija). Revija predstavlja kontinuitet u radu i štampanju dosadašnjeg časopisa pod nazivom Naučna revija.  Revija je zvanični recenzirani časopis Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli. Časopis objavljuje uvodnike, stručne i naučne radove, preglede, prikaze bolesnika, lijekova i metoda, prethodna naučna i stručna saopštenja, osvrte, pisma uredništvu, prikaze knjiga i druge priloge iz domena medicinskih i tehničkih nauka, uz uslov da već nisu u istom obliku objavljeni u drugim časopisima ili knjigama.

Od ovog broja Revija će biti dostupna u novom dizajnu  i on line vidljiva. Naš zajednički cilj je da časopis učinimo prije svega metodološki i tehnički prihvatljivim širem krugu čitaoca i saradnika, te da časopis svojim kvalitetom bude prihvaćen i etabliran u odgovarajućim bazama, koje prepoznaju i evidentiraju ovakvu vrstu časopisa.

Uvjereni smo da ćemo zajedničkim snagama, zahvaljujući kvalitetu i vidljivošću ispuniti očekivane kriterije.

Časopis izlazi dva (2) puta godišnje. Sadržaj iz časopisa može se bez naknade koristiti u nastavne i istraživačke svrhe, samo uz potpuno navođenje izvora. Svaka druga upotreba je zabranjena bez izričitog pisanog dopuštenja izdavača.

 

Urednik